Cena jádrové omítky – kalkulačka

Vnitřní jádrová omítka

Zadejte parametry pro kalkulaci ceny jádrové omítky

Mám zájem o:
Včetně dodávky materiálu?

Ušetříme vám čas s hledáním firmy

Přeji si:

Místo realizace

Kam Vám máme kalkulaci ceny zaslat?

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Cena jádrové omítky závisí na nerovnosti omítaného povrchu, zvoleném materiálu a podmínkách realizace omítek. Cenu jádrové omítky lze rozdělit na 3 etapy, a sice:

 • Cementový podhoz (špric)
 • Jádrová omítka
 • Fajnová omítka (jemná vápenocementová omítka)

Cena materiálu (bez DPH)

Pro zhotovení jádrové omítky je potřeba cementový podhoz, jádrová a fajnová omítka. Tyto směsi se prodávající jako pytlované a k dostání jsou v každých stavebninách. Každou z nich si však můžete namíchat svépomocí z písku, cementu, vápna a vody. Níže uvádíme cenu materiálu na jádrovou omítku na m2, která vychází z obvyklých cen.

Špric – cena 25 kg pytle se pohybuje od 100 Kč, na 1 m2 se spotřebuje cca 4,7 kg materiálu. Cena špricu tak vychází na 19 Kč/m2.

Jádrová omítka – cena 25 kg pytle se pohybuje od 77 Kč, na 1 m2 se spotřebuje cca 16 kg materiálu (v závislosti na tloušťce jádrové omítky – v tomto případě uvažováno s 10 mm). Jádrová omítka tak cenově vychází na 50 Kč/m2.

Fajnová omítka – cena 30 kg pytle se pohybuje od 100 Kč, na 1 m2 se spotřebuje cca 2,5 kg materiálu (v závislosti na tloušťce fajnové omítky – v tomto případě uvažováno se 3 mm). Cena fajnové omítky tak vychází na 8 Kč/m2.

Cena práce (bez DPH)

Cena omítání se liší podle toho, zda se omítá stěna, nebo strop. Omítání stropu je pracnější a tedy i finančně nákladnější. Níže je uveden orientační ceník omítání.

 • Špricování stěny – 30 Kč/m2
 • Špricování stropu – 55 Kč/m2
 • Ruční omítání – stěna – jádrová omítka do 20 mm – 185 Kč/m2
 • Ruční omítání – strop – jádrová omítka do 20 mm – 230 Kč/m2
 • Ruční omítání – stěna – jádrová omítka nad 20 mm – 200 Kč/m2
 • Ruční omítání – strop – jádrová omítka nad 20 mm – 250 Kč/m2
 • Štukování stěny – fajnová omítka – 70 Kč/m2
 • Štukování stropu – fajnová omítka – 135 Kč/m2

Cena jádrové omítky – práce

Celková orientační cena omítky na stěnu do 20 mm (cementový podhoz + jádrová omítka + štuk) začíná na 285 Kč/m2 (cena pouze za práci).

Celková orientační cena omítky na strop do 20 mm (cementový podhoz + jádrová omítka + štuk)  začíná na 390 Kč/m2 (cena pouze za práci).

Cena jádrové omítky (materiál + práce) bez DPH

Cena jádrové omítky na stěnu včetně materiálu se pohybuje od 360 Kč/m2.

Cena jádrové omítky na strop včetně materiálu se pohybuje od 470 Kč/m2.