Cena štukové omítky – kalkulačka

Vnitřní fajnová omítka

Zadejte parametry pro kalkulaci ceny štukové omítky

Včetně dodávky materiálu?

Ušetříme vám čas s hledáním firmy

Přeji si:

Místo realizace

Kam Vám máme kalkulaci ceny zaslat?

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Cena štukové omítky se odvíjí zejména od toho, zda se omítá zdivo, nebo strop. Omítání stropu je pracnější a tedy i finančně nákladnější. Stejně tak má na cenu vliv volba materiálu, resp. výrobce a typu výrobku. Lepší ceny za omítání pak dosáhnete při větších akcích, kdy řemeslníci mnohdy nabízí množstevní slevy. Doprava řemeslníků a okolní podmínky realizace (přístup, výška, složitost konstrukce) jsou posledními faktory, které výslednou cenu ovlivňují.

Cena materiálu (bez DPH)

Pro zhotovení štukové omítky budete potřebovat směs na štukovou omítku. Ta se běžně prodává pytlovaná ve stavebninách. Níže uvádíme cenu materiálu na štukovou omítku na m2, která vychází z obvyklých cen.

Štuková omítka – cena 30 kg pytle se pohybuje od 100 Kč, na 1 m2 se spotřebuje cca 2,5 kg materiálu (v závislosti na tloušťce fajnové omítky – v tomto případě uvažováno se 3 mm). Cena fajnové omítky tak vychází na 10 Kč/m2.

Cena práce (bez DPH)

Cena omítání se liší podle toho, zda se omítá stěna, nebo strop. Níže je uveden orientační ceník omítání.

Celková orientační cena fajnové omítky na stěnu začíná na 70 Kč/m2 (cena pouze za práci).

Celková orientační cena fajnové omítky na strop začíná na 135 Kč/m2 (cena pouze za práci).

Cena jádrové omítky (materiál + práce) bez DPH

Cena štukové omítky na stěnu včetně materiálu se pohybuje od 80 Kč/m2.

Cena štukové omítky na strop včetně materiálu se pohybuje od 145 Kč/m2.