Cena sádrové omítky – kalkulačka

Vnitřní sádrová omítka

Zadejte parametry pro kalkulaci ceny sádrové omítky

Mám zájem o:
Včetně dodávky materiálu?

Ušetříme vám čas s hledáním firmy

Přeji si:

Místo realizace

Kam Vám máme kalkulaci ceny zaslat?

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Cena sádrové omítky závisí na nerovnosti omítaného povrchu, zvoleném materiálu, typu omítané konstrukce (stěna a strop) a podmínkách realizace omítek. Na cenu má mimo zmíněné vliv také množství oken a dveří v omítané stěně z důvodu náročnějšího omítání špalet a vytvoření kolmých rovin.

Cena materiálu (bez DPH)

Pro zhotovení sádrové omítky je potřeba pytlovaná suchá směs na sádrové omítky a penetrace pro sjednocení savosti povrchů. Pytlované směsi jsou k dostání v každých stavebninách. Níže uvádíme cenu materiálu na sádrovou omítku na m2, která vychází z obvyklých cen.

Sádrová omítka – cena 25 kg pytle se pohybuje od 157 Kč, na 1 m2 se spotřebuje cca 10,5 kg materiálu (v závislosti na tloušťce sádrové omítky – v tomto případě uvažováno s 10 mm). Sádrová omítka tak cenově vychází na 66 Kč/m2.

Penetrace podkladu – cena 25 kg balení penetrace se pohybuje okolo 2 400 Kč, na 1 m2 se spotřebuje cca 0,08 kg materiálu (v závislosti na savosti podkladu). Cena penetrace tak vychází od 7 Kč/m2.

Cena práce (bez DPH)

Cena omítání se liší podle toho, zda se omítá stěna, nebo strop. Omítání stropu je pracnější a tedy i finančně nákladnější. Níže je uveden orientační ceník omítání.

  • Penetrace stěny – 10 Kč/m2
  • Penetrace stropu – 20 Kč/m2
  • Ruční omítání – stěna – sádrová omítka – 220 Kč/m2
  • Ruční omítání – strop – sádrová omítka – 285 Kč/m2
  • Strojní omítání – stěna – sádrová omítka – 190 Kč/m2
  • Strojní omítání – strop – sádrová omítka – 230 Kč/m2

Celková orientační cena zhotovení omítky na stěnu (penetrace + natažení sádrové omítky) začíná na 200 Kč/m2 (cena pouze za práci – strojní omítání).

Celková orientační cena zhotovení omítky na strop (penetrace + natažení sádrové omítky)  začíná na 250 Kč/m2 (cena pouze za práci – strojní omítání).

Cena sádrové omítky (materiál + práce) bez DPH

Cena omítky na stěnu včetně materiálu se pohybuje od 273 Kč/m2.

Cena omítky na strop včetně materiálu se pohybuje od 323 Kč/m2.