Cena opravy omítky – kalkulačka

Oprava omítky

Zadejte parametry pro kalkulaci ceny jádrové omítky

Včetně dodávky materiálu?

Ušetříme vám čas s hledáním firmy

Přeji si:

Místo realizace

Kam Vám máme kalkulaci ceny zaslat?

Souhlas s obchodními podmínkami a pravidly ochrany osobních údajů

Na těchto stránkách si můžete spočítat orientační cenu opravy omítky. V tomto případě uvažujeme s omítkami, které jsou soudržné, neopadávající a v ploše se vyskytují maximálně menší trhliny způsobené smršťováním materiálu apod. Cena opravy omítky se odvíjí od velikosti a složitosti ploch a jiných realizačních podmínkách. Uvažujeme následující postup opravy omítky:

 • Příprava podkladu – oškrábání a zdrsnění povrchu stávající omítky
 • Penetrace podkladu pro sjednocení savosti povrchu
 • Vrstva stavebního tmelu s výztužnou tkaninou (perlinkou)
 • Druhá vrstva tmelu na zakrytí tkaniny
 • Fajnová (štuková) vápenocementová omítka

Cena materiálu na opravu omítky (bez DPH)

Pro opravu omítky budete potřebovat stavební tmel, perlinku, penetraci a fajnovou (štukovou) omítku. Níže uvádíme cenu materiálu pro opravu na m2, která vychází z obvyklých cen.

Hmota lepicí a stěrková – cena 25 kg pytle se pohybuje od 170 Kč, na 1 m2 se spotřebuje cca 3 – 5 kg materiálu (v závislosti na tloušťce vrstvy). Cena stěrkové hmoty tak vychází na 23 Kč/m2 v jedné vrstvě.

Výztužná tkanina (perlinka) – cena výztužné skleněné tkaniny začíná na 21 Kč/m2.

Penetrace podkladu – cena 25 kg balení penetrace se pohybuje okolo 2 400 Kč, na 1 m2 se spotřebuje cca 0,08 kg materiálu (v závislosti na savosti podkladu). Cena penetrace tak vychází od 7 Kč/m2.

Fajnová omítka – cena 30 kg pytle se pohybuje od 100 Kč, na 1 m2 se spotřebuje cca 2,5 kg materiálu (v závislosti na tloušťce fajnové omítky – v tomto případě uvažováno se 3 mm). Cena fajnové omítky tak vychází na 8 Kč/m2.

Cena práce (bez DPH)

Cena omítání se liší podle toho, zda se omítá stěna, nebo strop. Omítání stropu je pracnější a tedy i finančně nákladnější. Níže je uveden orientační ceník omítání.

 • Příprava podkladu – oškrábání – 20 Kč/m2
 • Penetrace stěny – 10 Kč/m2
 • Penetrace stropu – 20 Kč/m2
 • Natažení 1 vrstvy lepidla na stěnu bez perlinky – 64 Kč/m2
 • Natažení 2 vrstvy lepidla na stěnu s perlinkou – 130 Kč/m2
 • Natažení 1 vrstvy lepidla na strop bez perlinky – 78 Kč/m2
 • Natažení 2 vrstvy lepidla na strop s perlinkou – 160 Kč/m2
 • Štukování stěny – fajnová omítka – 70 Kč/m2
 • Štukování stropu – fajnová omítka – 135 Kč/m2

Orientační cena opravy omítky na stěně (příprava + penetrace + 2 x stěrka + perlinka + štuková omítka) začíná na 230 Kč/m2 (cena pouze za práci).

Orientační cena opravy omítky na stropě (příprava + penetrace + 2 x stěrka + perlinka + štuková omítka) začíná na 335 Kč/m2 (cena pouze za práci).

Cena opravy omítky (materiál + práce) bez DPH

Cena jádrové omítky na stěnu včetně materiálu se pohybuje od 312 Kč/m2.

Cena jádrové omítky na strop včetně materiálu se pohybuje od 417 Kč/m2.