Jádrová omítka cena za m²

  • Cena jádrové omítky závisí především na její tloušťce. Čím nerovnější povrch omítáte, tím větší je pracnost a spotřeba materiálu na omítání. Standardně se tloušťka jádrové omítky pohybuje v rozmezí 10 – 30 mm, ale výjimkou nejsou omítky tloušťky 50 a více mm.
  • Pokud se omítá větší plocha stěn, je vhodné uvažovat o strojní jádrové omítce. Oproti ručnímu omítání nabízí jednodušší a rychlejší aplikaci a tím pádem i lepší cenu za práci.
  • Omítání stropů je fyzicky a technicky náročnější než omítání stěny. Omítání stropů je tedy rovněž finančně náročnější.
  • Jádrová omítka se hodí zejména pro vyrovnání křivých povrchů jako jsou cihelné stěny, stěny z nepřesných tvárnic apod.
Kompletní ceník omítek (sádrové, sanační, štukové a fasádní) najdete na stránce Cena omítky.
Jádrová omítka

Uvedené ceny jsou bez DPH a bez materiálu.

Jádrová omítka – cena za m²
StěnaStrojní jádrová omítka na stěny do tl. 10 mmod125Kč/m2
Ruční jádrová omítka – stěna do 20 mmod185Kč/m2
Ruční jádrová omítka – stěna do 30 mmod272Kč/m2
Ruční jádrová omítka – stěna do 40 mmod304Kč/m2
StropyStrojní jádrová omítka na stropy do tl. 10 mmod145Kč/m2
Ruční jádrová omítka na stropy do tl. 20 mmod215Kč/m2
Ruční jádrová omítka na stropy do tl. 30 mmod326Kč/m2
 Příplatek za každých 5 mm jádrové omítkyod25Kč/m2