Štuková omítka – co to je a jak se nanáší

Štuková omítka, neboli také fajnová omítka, tvoří svrchní vrstvu vícevrstvého omítkového systému.  Jejím hlavní úkolem je zajistit co možná nejestetičtější vzhled omítnuté stěny nebo stropu. Nanášení této vrstvy omítky se obecně nazývá štukování a zvládnou ho i méně zdatní domácí kutilové neboť se, jak se níže dočtete, nejedná o nic složitého. Jaké jsou možnosti štukování a jaká je cenová náročnost této činnosti, se dozvíte na následujících řádcích.

 Co je to štuková omítka

Štuková omítka tvoří poslední vrstvu, tudíž povrchovou vrstvu vícevrstvého omítkového systému. Nanáší se obvykle na již nanesený a vyzrálý podklad tvořený prvotním cementovým podhozem či postřikem (špric) a následnou jádrovou omítkou. Omítková směs je složena z plniva, kterým je jemnozrnný písek do velikosti zrn 1,5 mm a pojiva, kterým může být v závislosti na druhu výsledný omítky buď jen vápno, nebo také cement a sádra. Stejně jako u jádrových omítek, tak také štukové omítky dělíme právě podle složení na:

  • vápenné,
  • vápenosádrové,
  • sádrové,
  • cementové.

Po smíchání sypké směsi s vodou vám vzniká výsledná štuková omítka, kterou můžete nanášet na připravené povrchy jak uvnitř domu, tak také v exteriéru. Samotná omítka je velmi pevná, ale také poměrně křehká.

Jak se štukuje?

Proces nanášení štukové omítky není nic složitého, ale je zapotřebí se řídit pár základními, pravidly, které zabrání praskání a odlupování výsledné omítky. Celý postup od začátku až k vysněné krásně omítnuté zdi se sestává z několika kroků:

1.      Příprava stěn

Prvním krokem je jako u každé jiné činnost prvotní příprava. V tomto případě příprava zahrnuje očištění zdí, na které budete štuk nanášet. Také je nutné ověřit, zda je předchozí vrstva jádrové omítky už dokonale vyzrálá. Jestliže máte na stěnách původní štuk, tak je potřeba ho důkladně oškrábat a veškeré zbytky a nečistoty omýt a odstranit. Jestliže jsou stěny dokonale čisté, tak můžete pokračovat další fází celého procesu.

Po vyjmutí omítníků z jádrové omítky se vzniklé nerovnosti zapraví směsí jádrové omítky.
Před nanášením štukové (fajnové) omítky je potřeba mít připravený podklad. Tím je soudržný a dostatečně vyzrálá jádrová omítka.

2.      Aplikace štuku

Ještě před samotným nanesením štuku můžete stěnu opatřit penetračním nátěrem, který zlepší přilnavost a prodlouží životnost omítky. Poté vás již čeká samotné štukování. To spočívá v nanášení připravené směsi vhodné konzistence pomocí natahováku. Štukování zdí začíná od podlahy a dlouhými tahy nanášíte omítku směrem nahoru ke stropu. Ještě za vlhka uhlazujeme nanesenou omítku delšími tahy hladítkem. Jakmile začne směs zasychat je s viditelně světlejší, tak nahradíme ocelové hladítko filcovým.

Míchání štukové omítky pomocí míchadla.
Míchání štukové omítky pomocí míchadla.

Filcování se provádí krouživými pohyby molitanového hladítka, které poté vlhčíte vodou a filcujete tak dlouho, doku není povrch dokonale hladký. V této fázi je potřeba dávat pozor, abyste nevydřeli štuk a nedostali se až na podkladní jádrovou omítku.

3.      Finální úprava

Po dokončení aplikace necháme štuk pořádně zaschnout. Po vyschnutí už pouze ometete omítku smetákem, a pokud chcete, tak můžete nanášet barvu. První vrstva malby bude ještě docela nekompaktní a na některých místech bude prosvítat omítka, ale po druhé vrstvě je již malba obvykle sjednocená.

Pokud budete štukovat poprvé a nemáte s omítáním žádné zkušenosti, tak je lepší si celý postup vyzkoušet na zdi například ve sklepě či garáži, která není hned na očích. Je totiž možné, že se vám to díky rychlému zasychání štuku hned na poprvé nepodaří, tak ať nemáte zničenou stěnu například v obývacím pokoji.

Štuková omítka z finančního hlediska

Samotná štuková omítka není velkou investicí. Jestliže již máte hotové a zaplacené veškeré předcházející vrstvy, tak se cena pouze štukové omítky včetně materiálu a provedených prací pohybuje okolo 100–150 Kč/m2 (ceník štukatérských prací – štuková omítka cena za m2). Pokud byste si štukovou omítku natahovali sami, tak vás balení 25 kg sypké omítkové směsi vyjde na 140–220 Kč.

Na trhu jsou dostupné také polotekuté štukové omítky, které se prodávají v kyblících a jsou připraveny na okamžité použití. Můžete je využít třeba v případě akutních oprav. Jejich průměrná cena s pohybuje kolem 400 Kč na jedno 15 kg balení. Často ale štukovou omítku nanášíte spolu s ostatními podkladními vrstvami, takže je potřeba počítat se zvýšením nákladů o předchozí práce a materiál.

Kompletní ceník omítkářských prací najdete na stránce Ceník – omítky.